RAC

Regionale AlarmCentrale (lees: meldkamer brandweer)

RAC2018-09-20T15:36:39+00:00

Rookklasse

Europese Brandklasse als bedoeld in NEN-EN 13501-1, onderdeel Additional classifications [...]

Rookklasse2018-08-03T16:21:35+00:00

Asbest

Asbest als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder a, [...]

Asbest2018-07-30T13:24:27+00:00

ADR-klasse

Classificatie als bedoeld in de op 30 september 1957 te [...]

ADR-klasse2018-07-30T13:21:17+00:00

Aansluitafstand

Afstand tussen een leiding van het distributienet en het deel [...]

Aansluitafstand2018-07-30T13:12:29+00:00