Brandwerende deur

Brandwerende deuren

Slachtoffers van brand zijn meestal het gevolg van rookvergiftiging. Een van de beste dingen die je kunt doen om rook bij brand tegen te houden is daarom het sluiten van de deuren!

Het Bouwbesluit heeft als doel dat mens en dier veilig een brandend pand kunnen verlaten en te voorkomen dat de brand overslaat naar de buren. Daarom en alléén daarom zijn er eisen voor alle gebouwen in Nederland.

Alle brandwerende deuren in Nederland, dat wil zeggen branddeuren die in een brand- of rookscheiding zitten, moeten daarom zelfsluitend zijn zo staat in artikel 6.26 lid 1. Er staat letterlijk: “Een beweegbaar constructieonderdeel in een inwendige scheidingsconstructie waarvoor een eis aan de weerstand tegen branddoorslag, weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of weerstand tegen rookdoorgang geldt, is zelfsluitend”.

Omwille van de veiligheid zitten er op branddeuren dus deurdrangers. Dat is niet voor niets ofschoon wij begrip hebben voor gebruiksgemak (een stapel dossiers in handen en dan een deur moeten openen waar een deurdranger op zit. Of u moet steeds met een patiënt in een rolstoel of een rollator door een deur met een deurdranger gaan. Ook is het wel begrijpelijk dat het comfort soms minder is met gesloten deuren: het ventileert wel lekker of geeft makkelijker sociaal contact. Toch is het écht zaak branddeuren dicht te houden.

Joric Witlox, directeur van Witlox Brandveiligheid is dagelijks bezig met (uw) brandveiligheid en zegt daarom bij inspecties vaak: “Kegjes of wigjes onder brandwerende deuren of anderszins zijn de enige objecten in Nederland die verplicht gestolen moesten worden”. Anders gezegd: het zien van deze zaken bij brandwerende deuren doet voor ons bedrijf ‘de deur dicht’.

Veiligheid

Voor uw eigen veiligheid: plaats nooit kegjes of wigjes onder branddeuren. Zet er ook geen prullenbak of brandblusser voor. Brandwerende deuren moeten altijd kunnen sluiten om u en anderen genoeg tijd te geven om rookvrij veilig te kunnen vluchten.

Is een branddeur dan het enige waar u op moet letten? Nee! In de gang waar de brandwerende deur zit, zal vaak een verlaagd plafond zitten. Onder het plafond, boven de deuren zitten vaak gaten in de muur om kabels, leidingen of luchtkanalen door te voeren. Ook deze gaten, sparingen genoemd, zullen dicht gezet moeten worden en blijven (!) om te voorkomen dat rook zich te snel door het gebouw verspreid. Vloeren wanden, puien, deuren en ramen moeten dus in het geheel gedurende enig tijd weerstand bieden tegen brand en rook. Witlox Brandveiligheid kan dit voor u inspecteren. Ons bedrijf is gespecialiseerd dat vakkundig, met minimale overlast en op een wettelijke verplichte-, maar ook voor u wenselijke manier te doen. Er zijn vele wegen die tot brandveiligheid leiden. wij kunnen voor u de meest ideale weg vaststellen.

Doe de deur dicht!

Brandweer Nederland is in samenwerking met de Nederlandse Brandwonden Stichting enige tijd geleden een actie voor gestart. Het gaat immers niet alleen om wettelijke verplichtingen maar om bewustwording van gebruikers van gebouwen. Eén van de missies van Witlox Brandveiligheid is dat wij ‘mensen veilig willen laten vluchten’. Voor ons is brandveiligheid dagelijkse kost. Het is onze taak en service de bewustwording van onze klanten op peil te brengen én houden. Wij hopen dat wij met dit artikel een bijdrage leveren aan het besef waarom brandveiligheid ook úw dagelijkse aandacht nodig heeft. Ook BHV’ers leren bijvoorbeeld niet voor niets om deuren te sluiten bij brand. Kijk ook eens op www.brandweer.nl/brandveiligheid/doe-de-deur-dicht