Aan een bouwwerk grenzend onbebouwd gedeelte van een perceel of openbaar toegankelijk gebied