Onze missie

Onafhankelijk adviesbureau brandveiligheid

Witlox Brandveiligheid is een adviesbureau. Op alle terreinen van brandveiligheid dus zowel bouwkundig als installatie als organisatie (BIO) wil zij haar kennis en praktijkervaringen ten dienste stellen van alle betrokkenen bij brandveiligheid. Of u nu gebouweigenaar, huurder, adviseur, inspecteur, installateur, aannemer, producent of handelaar bent, wij willen met u brandveiligheid op een hoger plan brengen.

Het doel van de brandveiligheidsvoorschriften in het bouwbesluit is het voorkomen van slachtoffers (gewonden en doden) en het voorkomen dat een brand zich uitbreidt naar een ander perceel.

‘WIJ WILLEN MENSEN VEILIG LATEN VLUCHTEN’

Voor het bouwbesluit is het behouden van uw bouwwerk en het voorkomen van schade aan het milieu, monumenten of maatschappelijke voorzieningen geen doelstelling. Voor u waarschijnlijk wel!

‘WIJ WILLEN UW CONTINUITEITSRISICO’S EN MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING DEFINIEREN EN VERTALEN NAAR GEWENST NIVEAU VAN BRANDVEILIGHEID.’

Witlox Brandveiligheid is een geheel onafhankelijk adviesbureau en kwaliteitsborger. Zij wordt ingeschakeld bij de outsourcing van beleid over brandveiligheid, maar ook voor kwaliteitsverbeteringen van afdichtings-, en aannemingbedrijven, inspecties, opleveringen en inventarisaties. Daarbij werken we op strategisch, tactisch- én operationeel niveau ter ondersteuning van facility managers, hoofden technische dienst en directies in zowel publieke- als private sector.

Wij leiden onze relaties door het woud van regels en werkelijkheid en scheppen orde met jarenlange kennis van praktijk en theorie. Samen met ú bepalen wij uw beleid voor échte brandveiligheid door middel van Riskmanagement en kwaliteitsborging.

  Adviesbureau Brandveiligheid Witlox experts in brandpreventie

  Ons bedrijf

  Wij zijn al meer dan vijfentwintig jaar toonaangevend actief op het gebied van brandveiligheid. Met een uitgebreid (internationaal) netwerk, actuele kennis van de gehele markt en haar ontwikkelingen zijn wij onafgebroken bezig met brandpreventie. Ons bedrijf met uniek brede, deskundige, praktische en theoretische kennis wordt op ieder vlak ingezet. Onze klanten zijn gebouweigenaren, huurders, afdichtingbedrijven, producenten, adviesbureaus, architecten- en ingenieursbureaus, aannemers, installateurs, overheden, VVE’s, woningbouwcorporaties, instellingen in de gezondheidszorg, verenigingen en stichtingen. Tevens zijn wij op vrijwillige basis actief in en lid van branche organisaties als BBN (Brandveilig Bouwen Nederland: voorzitter), EAPFP (European Association For Passive Fire Protection: president), Stichting Register Montage Expert Brandveiligheid (MEB-Register: voorzitter) het VBE (Verenigde Brandveiligheid Experts: lid, NVTG (Nederlandse Vereniging Techniek Gezondheidszorg): lid en op haar verzoek geruime tijd ook actief in haar Duitstalige samenwerking DACH (Duitsland-Oostenrijk-Zwitserland en Zuid-Tirol) .

  Brandveiligheid

  specialist

  Brandveiligheid is een complex onderwerp waar snel appels met peren kunnen worden vergeleken en belangen van gebouweigenaren niet altijd parallel lopen met die van leveranciers. Op basis van incidenten, denk daarbij ook aan opmerkingen van bevoegd gezag, brandweer, verzekeraars, wordt bovendien snel ad hoc gereageerd in plaats van passend in het gehele brandpreventiebeleid.