Brandveiligheid

inspecties en inventarisaties

Inspecties brandveiligheid gebouwen
Witlox Brandveiligheid wil met minimale overlast optimale bouwkundige-, installatietechnische- en (of) organisatorische (BIO) inspecties uitvoeren. Desgewenst in een voor u te implementeren systeem waarvan uzelf eigenaar bent.

De kaders van hetgeen geïnspecteerd wordt en de wijze waarop zullen we in goed overleg met u communiceren. Er bestaat namelijk geen inspectievorm die geëist wordt door wetgeving noch door bevoegd gezag noch door wie dan ook. Er zijn legio inspectievormen met uiteraard dito kosten en rapportages.  Wij luisteren naar uw wensen en mocht u zelf door de bomen het bos niet meer zien dan zullen we met een inspectievoorstel komen dat volgens ons het best past met de door jou gewenste output.

Kijk op deze website op de tab ‘Wet- & regelgeving’, subtab ‘(Inspecteren) Inspecties – Brandscan’

  Hoe?

  • Volledig inspecties, niets wordt vergeten
  • Ervaren, voor dit werk opgeleide en geschikte inspecteurs die contentieus kunnen en willen blijven inspecteren
  • Inspecties door representatieve inspecteurs die de echte wens hebben u minimale overlast te bezorgen en flexibel zijn.
  • Gebruik makend van neutrale software. Direct inpas-, en verwerkbaar in uw systeem, geen afhankelijkheid. Dus u blijft in control.
  • Vooraf spreken wij met u af wat uw wensen zijn om te voorkomen dat er te veel of weinig geïnspecteerd wordt.
  • Kennis van niveau nieuwbouw en niveau bestaande bouw en rechtens verkregen niveau, deze zullen niet door elkaar gehaald worden waardoor u kosten zult besparen.

  Wat?

  Brandveiligheidsinspecties

  • Inspecties Ad Hoc of gestructureerd
  • Afstemmen van uw brandveiligheidsmaatregelen op uw wensen, risico’s, gebouw en organisatie. Kijken of uw gebouw voldoet aan de wettelijke eisen en of er afwijkingen zijn.
  • Mocht u bovenwettelijke maatregelen getroffen hebben; zijn deze nog zinvol en worden ze correct in stand gehouden?
  • Flexibel; deelopnames om overlast te voorkomen en op basis daarvan toch goed af te prijzen door installateurs of aannemers.
  • Situaties die buiten onze opdracht vallen, maar die de brandveiligheid verminderen zullen we bij u melden.
  • Onafhankelijk derden onderzoek naar de kwaliteit van uw brandwerende voorzieningen.
  • Onafhankelijke ondersteuning bij de oplevering van bouwkundige brandpreventie systemen.