Brandveiligheid

inspecties en inventarisaties

Inspecties brandveiligheid gebouwen
Witlox Brandveiligheid kan voor gebouwbeheerders met minimale overlast optimale bouwkundige-, installatietechnische- en (of) organisatorische (BIO) inspecties uitvoeren. Dat kan ook in een systeem waarvan uzelf eigenaar bent.

Wat en hoe we een inspectie doen leggen we duidelijk en helder uit. Er bestaat namelijk geen inspectievorm die geëist wordt door wetgeving, noch door bevoegd gezag of door wie dan ook. Er zijn veel inspectievormen met verschillende kosten en rapportages. Wij controleren:

 • brandcompartimenten,
 • brandscheidingen
 • brandwerende doorvoeringen
 • deuren,
 • brandkleppen,
 • vloeren,
 • wanden en plafonds,
 • sterkte van constructies bij brand en rookverspreiding en nog veel meer.

Voordelen bij controle op bouwkundige brandveiligheid zijn:

 • inzicht in de staat van de bouwkundige brandveiligheid
 • aantonen dat bijvoorbeeld deuren, brandwerende doorvoeren, brandscheidingen voldoen aan brandveiligheidseisen
 • alternatief voor een brandweer inspectie (het bevoegd gezag kan het inspectiecertificaat bouwkundige brandveiligheid als alternatief hanteren)
 • onafhankelijke toets die aan kan tonen dat het gebouwbeheer in orde is met betrekking tot bouwkundige brandpreventie
 • toets t.a.v. de wet kwaliteitsborging

Waarom Witlox Brandveiligheid?

Wij zijn een toonaangevend ongebonden bedrijf op het gebied van brandveiligheid met korte snelle lijnen. Wij leveren diensten op een deskundige, flexibele, klantgerichte en innovatieve manier en werken onze kennis dagelijks bij. Onze diensten bestaan onder andere uit het uitvoeren van inspecties. Dit doen we vanuit een volledig onafhankelijke, objectieve en integere positie.

Vraag ons naar de mogelijkheden. Wij luisteren eerst naar je wensen. Mocht je zelf door de bomen het bos niet meer zien dan komen we met een inspectievoorstel dat volgens ons het best past. Onze brandscan is een prima middel om de brandveiligheid van uw pand in kaart te brengen.

Kijk op deze website voor meer ook op  (Inspecteren) Inspecties – Brandscan

  Hoe?

  • Volledig inspecties, niets wordt vergeten
  • Ervaren, voor dit werk opgeleide en geschikte inspecteurs die contentieus kunnen en willen blijven inspecteren
  • Inspecties door representatieve inspecteurs die de echte wens hebben u minimale overlast te bezorgen en flexibel zijn.
  • Gebruik makend van neutrale software. Direct inpas-, en verwerkbaar in uw systeem, geen afhankelijkheid. Dus u blijft in control.
  • Vooraf spreken wij met u af wat uw wensen zijn om te voorkomen dat er te veel of weinig geïnspecteerd wordt.
  • Kennis van niveau nieuwbouw en niveau bestaande bouw en rechtens verkregen niveau, deze zullen niet door elkaar gehaald worden waardoor u kosten zult besparen.

  Wat?

  Brandveiligheidsinspecties

  • Inspecties Ad Hoc of gestructureerd
  • Afstemmen van uw brandveiligheidsmaatregelen op uw wensen, risico’s, gebouw en organisatie. Kijken of uw gebouw voldoet aan de wettelijke eisen en of er afwijkingen zijn.
  • Mocht u bovenwettelijke maatregelen getroffen hebben; zijn deze nog zinvol en worden ze correct in stand gehouden?
  • Flexibel; deelopnames om overlast te voorkomen en op basis daarvan toch goed af te prijzen door installateurs of aannemers.
  • Situaties die buiten onze opdracht vallen, maar die de brandveiligheid verminderen zullen we bij u melden.
  • Onafhankelijk derden onderzoek naar de kwaliteit van uw brandwerende voorzieningen.
  • Onafhankelijke ondersteuning bij de oplevering van bouwkundige brandpreventie systemen.