Meer of minder regels?

Door Joric Witlox:  De ‘terugtredende overheid’, ‘deregulering’, ‘privatisering’, ‘marktwerking’. Het zijn wat termen die bijna dagelijks gebruikt worden en waar iedereen van gehoord heeft. Ik heb er een ambivalent gevoel bij.

Enerzijds ben ik van mening dat de overheid te veel terugtreed zodat dadelijk het recht van sterkste en het lot van de zwakste bezegeld wordt. Anderzijds vind ik het wel goed, omdat de maatschappij, gebouweigenaar en branche, dan haar eigen verantwoordelijkheid moet nemen. Feit is volgens mij dat veel gebouweigenaren en ondernemers (vaak onbewust) geen verantwoordelijkheid nemen voor brandveiligheid van bewoners, medewerkers en bezoekers als zij daartoe door wetgeving niet gedwongen worden.

Meer wetten méér veiligheid?

Brandveiligheid is in die zin, een bijzondere ‘markt’, dat het bij velen geen thema is omdat de kans op brand toch maar heel klein is. Echter de gevolgen van een brand kunnen voor derden zoals bewoners, bezoekers, medewerkers en buren enorm zijn, laat staan voor jezelf. Mocht de wetgever dus geen regels opstellen dan is het bijna zeker dat we kunnen wachten op een catastrofe. Het risico van regels aan de andere kant is helaas dat dezelfde gebouweigenaren de randjes van  wetten zullen opzoeken en / of denken dat ze goed bezig zijn als ze aan die regels voldoen. Wij weten dat dit niet het geval is. Het is dus maar de vraag of meer wetten ook méér veiligheid geeft, maar ook of minder wetten minder veiligheid brengt. Vooruit dan maar. We hebben nu de regels zoals die er zijn. Feit is vervolgens dat veel brandveiligheidsvoorzieningen bij een eerste inspectie door inspectie-instellingen afgekeurd worden. Zegt dit dat leveranciers van brandveiligheidsproducten en –diensten hun werk niet goed doen?

Inspecties van derden zijn erg nuttig

Deze vraag brengt me terug naar 1994, de start van mijn loopbaan in  de branche van brandveiligheid. We hadden toen nog een postkamer waar netjes vaak hand getypte brieven in een enveloppe werden gestopt. De brieven kregen een mooie zegel waarop de koningin nog te zien was. Ook mijn brieven werden daar altijd even gelezen. Vaak kwamen mijn brieven terug met een opmerking over een type-, spel- of stijlfout en wat gebeurde er? Wetend dat ze gecontroleerd werden ging ik mijn epistels steeds meer als concept schrijven; “de brief wordt toch nog gecontroleerd”. Als metafoor naar brandveiligheid denk ik dat in onze branche ook zou kunnen gelden dat er leveranciers van producten en diensten zijn die hetzelfde denken (…) maar ben er toch zeker ook van overtuigd dat derden-inspecties zeer nuttig zijn. Wat mij betreft bestaat het CCV nog lang en gelukkig.

Goede balans vinden

Wat ik uit bovenstaande hoop duidelijk te maken is dat er wat glijdende schalen zijn. Meer regels heeft voordelen maar minder regels zeker ook. Meer controles zijn goed, maar minder óók. Mijn stelling is dat wij als branche en (semi)overheid een goede balans moeten vinden in hoeveelheid regels en controles en deze in ieder geval altijd moeten zien als middel om een doel te bereiken; betere-, bewuste-, risicogerichte brandveiligheid.

Dit nieuwsitem verscheen in Brandveilig.com op 19 maart 2019