Bouwbesluit

Gelet op de artikelen 2, 3, 5, 6 en 120 van de Woningwet is per besluit van 29 augustus 2011 vastgesteld wat de voorschriften met betrekking tot het bouwen, gebruiken en slopen van bouwwerken (Bouwbesluit 2012) zijn.

In het Bouwbesluit wordt een opdeling gemaakt in twee categorieën.

1. Niveau nieuwbouw, en
2. Niveau bestaande bouw

Alle gebouwen in Nederland moeten minimaal voldoen aan ‘niveau bestaande bouw’, nieuw te bouwen gebouwen moeten minimaal voldoen aan ‘niveau nieuwbouw’. Nadrukkelijk wil Witlox Brandveiligheid er op wijzen dat de niveaus minimale niveaus zijn. Het voldoen aan dit minimale niveau wil niet zeggen dat er bij brand geen slachtoffers zullen vallen noch dat het gebouw behouden blijft.

Doel van het Bouwbesluit

Doel van het bouwbesluit is ‘slechts’ de minimale eisen voor het veilig kunnen verlaten van bewoners, medewerkers, bezoekers en hulpdiensten van een ge bouw bij brand en voorkomen dat een brand overslaat naar de buren.

Gebouweigenaren die brandveiligheid serieus nemen zullen zelf dus feitelijk al snel hogere eisen moeten stellen. Argumenten om dit te doen zijn er om er voor te zorgen dat minder, bijvoorbeeld niet (volledig) zelfredzame personen, risico lopen op letsel of zelfs dood. Denk aan appartementen in gebouwen waar ouderen wonen, iets wat in onze vergrijzende samenleving steeds meer zal gebeuren. Bedrijfseigenaren moeten zich dit ook goed realiseren. Wanneer alle personen bij brand het gebouw veilig hebben kunnen verlaten dan zal dit in het kader van het Bouwbesluit ‘voldoen aan de doelstellingen’. Dat het gebouw dan volledig afbrand, het bedrijf enige tijd niet zal kunnen functioneren, het geduld van klanten op de proef gesteld zal worden en sommigen andere leveranciers gaan zoeken is NIET beschermd door te voldoen aan het Bouwbesluit. De kans op faillissement hoort ook niet bij de minimale eisen van het Bouwbesluit, ook niet al je voldoet aan het ‘niveau nieuwbouw’. Witlox Brandveiligheid is erg ervaren in vaststellen van risico’s en daarmee op een risicogerichte manier het gewenste niveau van brandveiligheid van jouw gebouw te bepalen. Wilt u meer weten over de wijzigingen in het Bouwbesluit vanaf 2022 klik dan hier

Wilt u meer weten? Neem contact met ons op:

info@witlox-brandveiligheid.nl of 085-8771198

Deel deze pagina