Op dit moment is de wetswijziging (private) kwaliteitsborging (WKB) actueel. Het gaat om een stelsel voor kwaliteitsborging in de bouw. Verwacht wordt dat deze wet in zal gaan bij het inwerking treden van het nieuwe Bouwbesluit in 2018, dat dan overigens BBL (Besluit Bouwerken Leefomgeving) zal gaan heten.

In het kort:

  • Private partijen mogen instrumenten ontwikkelen op basis waarvan de bouwkwaliteit geborgd zal worden
  • Dit moet worden voorgelegd aan een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) dat het dan goed moet keuren
  • In het instrument staat altijd hoe de borging plaats moet vinden en door wie en wat zijn/haar kwaliteiten dan moeten zijn

Witlox Brandveiligheid voldoet nu reeds aan de voorlopige eisen, te weten:

  1. Onafhankelijkheid
  2. Opleiding, kennis en ervaring
  3. Administratieve organisatie kwaliteitsborger
  4. Verklaring kwaliteitsborger