Adviesbureau Brandveiligheid Witlox experts in brandpreventie

  Gebouweigenaren

  en -gebruikers

  Facility management brandveiligheid voor gebouweigenaren en -gebruikers
  Ons bedrijf wordt onder andere ingeschakeld bij de outsourcing van brandveiligheid. Daarbij werken wij op strategisch-, (beleids-), tactisch- én (of) operationeel niveau ter ondersteuning van facility managers, hoofden technische dienst in zowel de publieke- als private sector.

  Daarnaast hebben wij veel ervaring met risicogestuurde aanpak van brandveiligheid in zorginstellingen. In plaats van regelgericht werken wij naar risicogestuurd.

  “Wij willen dat gebouweigenaren zich niet alleen wettelijk bewust zijn van hun zorgplicht er voor te zorgen dat hun gebouwbezoekers veilig zijn, maar dit ook echt willen. Het voldoen aan het bouwbesluit is daarmee geen doel maar een middel om echte brandveiligheid voor mens (en dier) te realiseren. Het gaat in het bouwbesluit om het minimaal noodzakelijke niveau. Het wenselijke niveau zal in de praktijk vaak hoger liggen. Veel partijen kiezen voor het minimaal noodzakelijke hetgeen ten koste gaat van échte veiligheid. Witlox Brandveiligheid pleit áltijd naar het gewenste niveau.”

  Outsourcing

  Brandveiligheid

  Ongeveer 75% van de organisaties vinden dat outsourcing essentieël is om doelstellingen nu en in de toekomst te bereiken. Persoonlijke vaardigheden zijn vaak reden voor vakkundige outsourcing. Met Witlox brandveiligheid bent u alvast zéker in brandveiligheid.
  Wij stellen u de vraag: “Waarom heeft u dit probleem? Waar wilt u aan voldoen? Alleen aan de eisen van het bouwbesluit of heeft u hoger liggende doelen zoals nadrukkelijk inhoud willen geven aan de ‘zorgplicht’ in artikel 1a van de woningwet?” Witlox helpt u met brandveiligheid op Bouwkundig, Installatie en op Organisatie vlak (BIO).

  Strategisch

  Wij ondersteunen u bij de vorming, handhaving of wijziging in het beleid over brandveiligheid in uw gebouw. Dit doen we volgens uw wensen en (maar) conform regelgeving. Daarbij bewaken we of échte veiligheid niet in het geding komt en dat er geen onnodige kosten worden gemaakt.

  Tactisch

  Op Tactisch niveau kunnen we u na de strategische bepaling ondersteunen met:

  • Interne organisatie Brandveiligheid
  • Projectbegeleiding Brandveiligheid
  • Projectaanneming Brandveiligheid

  Operationeel

  Vanuit Projectaanneming Brandveiligheid verzorgen wij uw operationele deel zoals:

  • Inspecties nulmeting; ook conform NEN 6059
  • Inspecties conditiemeting; ook conform NEN 6059
  • Inkoop
  • Projectuitvoering
  • Kwaliteitscontrole & borging
  • Bouwplantoetsing Brandveiligheid
  • Invulling ontruimingsplan, NEN 8112,
  • Trainingen en verbetering bewustwording