Oplaadpunten parkeergarages – brandveiligheidsadvies

Leuk dat u deze pagina gevonden heeft. Wij kunnen u helpen met processen, adviezen en kennis over onder andere laadpunten, slim laden (load balancing), kostenverdelingen, draagvlak, wet- en regelgeving, individueel of collectief et cetera.

Wij doen dat anders dan anderen. Hoe? Wij zijn een onafhankelijke adviseur. Oftewel er zijn geen commerciële belangen met leveranciers van oplaadpalen, infrastructuur, installaties of wat dan ook. Wij denken en doen in úw (VvE) belang.

Over laadpunten:

We gaan eerst met u in gesprek. Wat wilt u?

Heeft u al een enquête gehouden onder uw VvE leden of een loket voor vragen geopend? Is de VvE unaniem in haar wens, zijn er bezwaren of verschillende meningen? We nemen dit met u door en zullen in onze rapportage uiteindelijk vaststellen wat het draagvlak is en wat de objectieve waarheid. Gezien onze expertise, grote ervaring en onafhankelijkheid kunnen we stellen dat onze objectieve kennis en ervaring uiteindelijk mensen samenbrengt. We helpen u uiteindelijk ook met het proces om te komen tot het eindresultaat. Als u wilt, tijdens en tot en met het moment van besluit in de ALV. Wij geven meestal een lezing over brandveiligheid voorafgaand aan de ALV zodat een besluit overwogen genomen kan worden later in deze ALV. Wat dit besluit betreft; we kunnen adviseren een besluit in de ALV daarna ook op te nemen in het huishoudelijk reglement om het ook toekomstbestendig te maken.

Wat brandveiligheid betreft:

Wij zijn eigenlijk heel blij met de aandacht die brandveiligheid in parkeergarages krijgt als  er wensen zijn een laadpaal te installeren. Zelfs bij de stichting van uw gebouw zijn vaak denk- of uitvoeringsfouten gemaakt. Onze ervaring leert dat als fictie wordt gereduceerd tot feiten er een zeer zakelijk en overzichtelijk beeld ontstaat. Constructief overleg is dan goed mogelijk. Als dit het geval is stellen we met u de doelen vast. Voldoen aan de wettelijke eisen is wat ons betreft het minimale dat u moet willen. Bewoners kunnen dan bij brand, veilig vluchten. Misschien heeft u aanvullende wensen omdat er bijvoorbeeld relatief veel ouderen die wat minder snel kunnen vluchten aanwezig zijn of omdat u de schade aan het gebouw wil beperken. Wij weten van de hoed en de rand.

Pand inspecteren brandveiligheid

Het is belangrijk om uw pand te laten inventariseren als het gaat om de brandveiligheid in uw parkeergarage. Er spelen meer factoren mee die de brandveiligheid van een parkeerkelder bepalen dan alleen het brandgevaar van een elektrische auto. Daarom is het belangrijk om de locatie van de EV-laadvoorziening, de vluchtroutes en andere factoren, zoals de laadbehoefte,  die te maken hebben met brandveiligheid en brandwerende maatregelen op tijd in kaart te brengen. Dit is onze specialiteit. Wij adviseren u over de brand- en vluchtveiligheid van uw parkeerkelder.

Wij beoordelen alle beschikbare documenten, praten met belanghebbenden en bezoeken uw parkeergarage om de situatie te beoordelen. Aan de hand van deze schouw maken we een duidelijk rapport en weet u wat de huidige status is van de vlucht- en brandveiligheid en welke aandachtspunten er eventueel zijn. Witlox Brandveiligheid beschikt over een enorm bestaand netwerk waardoor wij op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen, normen en regelgeving op het gebied van elektrisch laden in parkeergarages. klanten kiezen voor ons omdat wij: snel duidelijk antwoord geven op vragen. Goed kunnen luisteren, korte lijnen hebben en veel ervaring hebben met VvE’s. Wij voldoen aan de eisen waarmee u subsidie kunt ontvangen op onze oplaadpunten adviezen. Op deze pagina leest u er meer over. 

De link hieronder geeft een voorbeeld van een positief advies van de RVO

RVO beslissing SEEH subsidie oplaadpalenadvies