Oplaadpunten parkeergarages – brandveiligheidsadvies

Wij kunnen u helpen met processen, adviezen en kennis over onder andere laadpunten, slim laden (load balancing), kostenverdelingen, draagvlak, wet- en regelgeving, individueel of collectief et cetera.

Wij doen dat anders dan anderen. Hoe? Wij zijn volledig onafhankelijk. Oftewel er zijn geen commerciële belangen met leveranciers van oplaadpalen, infrastructuur, installaties of wat dan ook. Wij denken en doen in úw (VvE) belang.

Over laadpunten:

We gaan eerst met u in gesprek. Wat wilt u?

Heeft u al een enquête gehouden onder uw VvE leden of een loket voor vragen geopend? Is de VvE unaniem in haar wens, zijn er bezwaren of verschillende meningen? We nemen dit met u door en zullen in onze rapportage uiteindelijk vaststellen wat het draagvlak is. We helpen u als dat nodig is en tot en met het moment van besluit in de ALV. Soms geven we eerste een lezing over brandveiligheid.

Wat brandveiligheid betreft:

Het is goed dat er aandacht is voor brandveiligheid in parkeergarages, of er nu wel of geen laadpunten of elektrische voertuigen zijn. Wij stellen samen met u doelen vast. Voldoen aan de wettelijke eisen is wat ons betreft het minimale dat u moet willen. Bewoners kunnen dan bij brand, veilig vluchten. Misschien heeft u aanvullende wensen omdat er bijvoorbeeld relatief veel ouderen die wat minder snel kunnen vluchten aanwezig zijn of omdat u de schade aan het gebouw wil beperken. Wij weten van de hoed en de rand, doen dit dagelijks en zijn meer dan 30 jaar toonaangevend in de wereld van brandveiligheid.

Laadpuntenadvies en de brandveiligheid van uw pand inspecteren. Wat houdt ons advies in?

Oriëntatie

Op basis van informatie die we van u krijgen zoals duidelijke bouwkundige plattegronden met brandscheidingen, aantal (gewenste) EV-hybride voertuigen/laadpunten op dit moment, plaats van de meterkast (CVZ/CVK) op de plattegrond, capaciteit van die meterkast (bijvoorbeeld 3 fasen van 25 Ampère (3x25A) bereiden wij ons voor.
Als het kan willen we ook graag weten wat er al besproken is in de VvE over laadpunten. Heeft u bijvoorbeeld al een idee over het draagvlak voor laadpunten? Zijn er misschien bezwaren en zo ja welke zijn dit dan?

Locatiebezoek

We maken een afspraak bij u op locatie. Allereerst gaan we met u, en zoveel andere VvE-leden als willen, in gesprek. In dat gesprek bespreken we de status op dat moment, wat exact uw wensen en mogelijkheden zijn over de laadpunten en het niveau van brandveiligheid.
Na dit gesprek, dat meestal ongeveer 1,5 uur duurt, gaan we naar de parkeergarage. U helpt ons op gang en geeft toegang tot de meterkasten en andere relevante ruimten. Vaak maken we dan een korte rondgang met u waar we onze eerste impressies met u delen. Na 15-30 minuten kunt u zich dan terugtrekken waarna wij de volledige inventarisatie doen die afhankelijk van de grootte van de garage als snel 2 uur+ zal duren.

Laadpunten advies

Met de verkregen informatie schrijven wij uw laadpunt- en brandveiligheidsadvies. Het deel laadpuntadvies voldoet aan SVVE-eisen, opgesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), in het kort:
 Schatting van de laadbehoefte van de vereniging voor een periode van minimaal 10 jaar.
 Ligt uw parkeergelegenheid geheel of gedeeltelijk in een gebouw? Dan hoort een advies brandveiligheid van de oplaadpunten erbij.
 Aanwijzingen voor de verdeling van de kosten van de oplaadpunten tussen de vereniging en de gebruikers van de oplaadpunten.
 Aanwijzingen voor de benodigde elektrische aansluiting en installatie van de oplaadpunten. We gaan in ieder geval in op beschikbare stroom, voorkomen overbelasting stroomnetwerk en de fysieke en digitale veiligheid van de oplaadpunten.
 Uitleg over de wet- en regelgeving die van toepassing is op de (brand-)veiligheid en de installatie van oplaadpunten.

Brandveiligheidsadvies

Naast bovengenoemde belangrijke onderwerpen voor het laadpuntadvies, krijgt u van ons een uitvoerige rapportage en volledig advies over de brandveiligheid van uw gebouw. Wettelijk moet uw parkeergarage voldoen aan de eisen van Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl, voorheen Bouwbesluit). Deze eisen zijn voor fossiele brandstofauto’s overigens gelijk aan EV’s of hybride voertuigen. Met onze rapportage weet u exact of er issues zijn, hoe u die dan moet oplossen en als dat relevant is, hoeveel dat ongeveer zal kosten. We letten zowel op bouwkundige voorzieningen als installatietechnische voorzieningen als organisatie.

Wij voldoen aan de eisen waarmee u subsidie kunt ontvangen op onze oplaadpunten adviezen. Op deze pagina leest u er meer over. 

De link hieronder geeft een voorbeeld van een positief advies van de RVO

RVO beslissing SEEH subsidie oplaadpalenadvies