Transponeringstabel van Bouwbesluit (BB) naar Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Met ingang van 1 januari 2024 is het Bouwbesluit (BB) uit 2012 het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) geworden. Wij hebben voor jou een transponeringstabel van Bouwbesluit 2012 naar Besluit bouwwerken leefomgeving gemaakt met af en toe een toelichting. Download het hieronder. Maar eerst:

Andere wijzigingen ten opzichte van het oorspronkelijk Bouwbesluit 2012:

  • Wbdbo van een brandcompartiment naar een lift in woongebouw 60 minuten (nieuwbouw, voorhangbesluit toevoeging aan 4.53)
  • Rookdoorgangseisen Ra / R200² conform NEN 6075 bij (beschermde) subbrandcompartimenten (nieuwbouw).
  • Verduidelijking eisen portiektrappenhuis (nieuwbouw).
  • Voorportaal (extra beschermde vluchtroute waaraan geen woningtoegangen grenzen) vereist voor lift in woongebouw (nieuwbouw, voorhangbesluit 4.77a).
  • Vrijloopdranger verplicht bij woningtoegangsdeuren die zelfsluitend moeten zijn³ (voorhangbesluit, toevoeging aan artikel 3.123 en 4.218).
  • Zelfsluitendheid woningtoegangsdeuren geldt ook bij verbouw en functiewijziging.
  • Bij woonfuncties blijft de sturing van de lift bruikbaar bij brand; elektriciteitsvoorziening voor lift moet in een brandwerend afgescheiden ruimte liggen (voorhangbesluit 4.218a).
  • Verplichting per 1 juli 2022 voor rookmelder op iedere bouwlaag (iedere verdieping inclusief de begane grond) in de bestaande bouw.

Dit is een deel van het hele document. Download het volledige document en onze transponeringstabel van BB naar Bbl: Transponeringstabel Bouwbesluit 2012 (BB) naar Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Voor alleen de transponeringstabel klik hier: Transponeringstabel van Bouwbesluit (BB) naar Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)