MEB-Register
Bouwster 2e prijs 2016 Montage Expert Brandveiligheid

(CCV)Certificering

Certificeringen in de wereld van brandveiligheid zijn voor ‘leken’ een bos waardoor je de bomen niet ziet. We zullen het proberen makkelijk voor je uit te leggen. Er zijn altijd:

  • Klant (jij)
  • leverancier
  • certificatie instelling.

Waar het om gaat is dat jij een product (installatie) koop met een bepaald doel. Bijvoorbeeld een brandmeldinstallatie (BMI) om er voor te zorgen dat een beginnende brand snel gedetecteerd wordt waarna er snel gealarmeerd zodat er snel ontruimt kan worden (OAI).

Hoe weet jij nou zeker dat de leverancier levert wat jij nodig hebt? Er kan bijvoorbeeld een fout zijn gemaakt in het ontwerp (Plan van Eisen / PvE). Worden de juiste componenten gebruikt? Is de installatie aangelegd door vakbekwaam personeel? Een leverancier zal haar installatie opleveren aan je en misschien een productcertificaat leveren. Dit is kan echter een gevalletje van ‘wij van WC eend adviseren WC eend’. Toch?

Nu is het zo dat het certificeren van installaties bij wet (Bouwbesluit) soms verplicht is. Je kunt dit opzoeken in de zogenaamde ‘Bijlage I’. In die gevallen ben je verplicht dit te laten doen door een zogenaamde inspectie instelling. Dit zijn speciaal door de Raad van Accreditatie geaccrediteerde en gecertificeerde bedrijven die o.a. moeten garanderen dat ze onafhankelijk zijn. Ook bij het aankopen van een niet verplicht te certificeren installatie zouden wij ons kunnen voorstellen dat je toch een inspectie instelling vraagt je opgeleverde installatie te certificeren. Je hebt immers zelf gekozen voor een bepaalde installatie en je wilt ook dat ze werkt.

In de wereld van brandveiligheid is alleen sprake van officiële, wettelijk verplichte certificering van installaties bij:

  • brandmeldinstallatie/BMI,
  • ontruimingsalarminstallaties/OAI,
  • rookwarmteafvoer installaties/RWA,
  • sprinklerinstallaties/VBB).

Het CCV is door de overheid aangesteld om daarvoor ‘inspectieschema’s’ te definiëren en nadat de Raad van Accreditatie een inspectie instelling heeft geaccrediteerd zal het CCV deze instelling (voor bepaalde installatiecertificering) accepteren.

Witlox Brandveiligheid is geen inspectie instelling. We hebben wel:

  • veel ervaring met deze inspectie instellingen
  • veel klanten geholpen met het vinden van de juiste inspectie instelling of gaan daarmee in gesprek gaan bij mogelijke problemen.

Bouwkundige voorzieningen

We kennen in Nederland helaas geen officiële certificering van gemonteerde producten zoals brandwerende afdichtingen (doorvoeringen), deuren, beglazing, staalbescherming, etc. De oprichter van Witlox Brandveiligheid, Joric Witlox, heeft echter jarenlange ervaring in bouwkundige voorzieningen op hoog (bestuurlijk) niveau. Hij heeft daarom de ‘stichting register montage expert brandveiligheid’ (MEB register) opgericht. Deze stichting wil grotere professionalisering van montage van brandwerende voorzieningen bevorderen. Deelnemende bedrijven en monteurs zijn geaccepteerd omdat ze aan bepaalde deskundigheids-, opleidings- en ervaringseisen voldoen en andere criteria zoals met name het accepteren van vliegende controles. Het initiatief werd in 2016 beloond met een tweede prijs ‘Bouwster’ voor meest inovatieve idee in de branche. Deze prijs werd in de RAI uitgereikt (zie foto links).

Of installateurs van bouwkundige voorzieningen nu wel of geen deelnemer van de stichting zijn, Witlox Brandveiligheid voert veel opdrachten uit voor tussentijdse- en eindcontroles van bouwkundige voorzieningen. In praktijk halen we er altijd wel fouten uit en kunnen deze gelukkig voorkomen zodat jij niet alleen ‘waar krijgt voor je geld’ krijgt maar weet dat de voorzieningen daadwerkelijk voldoen aan de eisen en jouw wensen.  Hierdoor vermijdt je dat er bij controles van bevoegd gezag (meestal de brandweer als adviseur van hen) vervelende dingen aan het licht komen die soms zelf niet meer te corrigeren zijn zonder zware destructieve en corrigerende maatregelen. Geloof het of niet, wij besparen je bijna altijd geld als je ons tijdens een (ver)bouwproject inschakelt. Misschien ook interessant. Wij hebben ook veel klanten die we helpen met: inkoop en projectbegeleiding van zowel bouwkundige als andere brandveiligheidsvoorzieningen. Meer weten? Bel ☎ 085 877 11 98

Deel deze pagina