Gebouwinspecties – Brandscan – Brandveiligheid

  Voldoet jouw pand aan de eisen?

  Het woord ‘gebouwinspecties’ is in het wereldje van brandveiligheid een beetje onduidelijk. Varianten in terminologie zijn:

  • quick scan,
  • steekproef,
  • volledige inspectie,
  • inventarisatie,
  • NEN 6059 inspectie,
  • nulmeting,
  • conditiemeting,
  • BGB opname,
  • IPB opname,
  • MPB opname,
  • officiële goedkeuring etc.

  Gevolg is dat er soms opdrachten worden gegeven door mensen die een heel andere gedachte hebben dan degene die de opdracht uit voert. Dit leidt vaakt tot  onveiligheid, irritatie, en (soms zware) extra kosten. Weggegooide investeringen zijn dan het gevolg waar niemand behalve de leverancier iets aan heeft.Het is dus zaak goed te weten wat je precies wilt en dat je dit ook duidelijk kan maken aan je mogelijke leverancier.

  Gebouwinspecties kaf en koren

  Een inspectiecertificaat heeft op zich geen wettelijk kader. Het is niet gedefinieerd, mensen en bedrijven die inspecteren hoeven niet deskundig / gediplomeerd te zijn en ook het Bouwbesluit niet te kennen. Er zit daarom erg veel kaf tussen het koren. Let wel:

  Het is tóch goed om inspecties (te laten) uitvoeren. Zorg er dan wel voor dat jij je doel goed voor ogen hebt zoals:

  • Een beeld krijgen van de bouwkundige-, en/of installatie-, en/of organisatie van de brandveiligheid van je gebouw, of
  • Een volledig beeld krijgen van de bouwkundige-, en/of installatie-, en/of organisatie van de brandveiligheid van je gebouw zodat je dit kunt gebruiken om offertes aan te vragen voor noodzakelijk herstel.
  • Een volledig beeld krijgen van de bouwkundige-, en/of installatie-, en/of organisatie van de brandveiligheid van je gebouw zodat je dit kunt gebruiken om vast te stellen hoe je al of niet risicogericht wilt voldoen aan de wettelijke eisen. En of je daarover al of niet in gesprek kunt met het bevoegd gezag (gemeente). Zij laat zich vaak adviseren door de lokale brandweer of iemand van de veiligheidsregio.
  • Etc.

  Voor uw vakkundige gebouwinspecties

  Door gebouwinspecties helpt Witlox Brandveiligheid tevreden klanten met hun

  • brandveiligheidsbeleid,
  •  organisatie,
  •  voorzieningen,
  •  verplichtingen.

  Al onze mensen hebben minimaal het Brandpreventiedeskundige-1 diploma (BPD-1)

  Wij kunnen je als onafhankelijke partij met inspecties helpen zoals bijvoorbeeld:

  Quickscans: controle en beoordeling

  Je moet snel weten wat het brandveiligheidsniveau van uw gebouw is? Wij voeren dan een quickscan uit om  de brandveiligheidsvoorzieningen in het pand(en) te bekijken en beoordelen.  We weten dan snel hoe het staat met het brandveiligheid van jouw gebouw.

  Risico-inventarisaties met rapport.  

  Wij bezoeken het pand en na de brandveiligheidsinspectie krijgt je van ons een rapport. Hierin staan gebreken per verdieping, de locaties op tekeningen met fotorapportage. Dit doen we op maat zoals je wenst. In het rapport staat wat er gedaan moet worden.

  Je hoort van ons wat er eventueeel mis, of juist goed is met doorvoeringen, kleppen, deuren, afdichtingen enzovoort en waarom deze wel of niet voldoen. En je van ons wat de wat dan de oplossing is. Met andere woorden, je krijgt van ons een stappenplan met duidelijke verbeterpunten om (minimaal) te voldoen aan het Bouwbesluit. Daar hoort ook een kostenraming en suggesties bij om oplossingen te realiseren.

  Meer informatie? Bel ons op: 085-8771198 of kijk ook op onze pagina daar lees je meer over onze inspecties en meer van onze Diensten 

  Deel deze pagina