Inspecteren2018-11-28T15:54:15+00:00
Witlox brandveiligheid zéker !

Wij

inspecteren

Het woord ‘inspectie’ is in het wereldje van brandveiligheid een amorf begrip. Varianten in beleving zijn: quick scan, steekproef, volledige inspectie, inventarisatie, een NEN 6059 inspectie, een nulmeting, een conditiemeting, een BGB opname, een IPB opname, een MPB opname, een officiële goedkeuring etc. Gevolg is dat er vaak opdrachten worden gegeven door mensen die een heel andere gedachte hebben dan degene die de opdracht uit voert. Grote irritatie, (soms zware) extra kosten, weggegooide investeringen zijn daarvan het gevolg waar niemand behalve misschien de leverancier beter van wordt.

Het is dus zaak goed te weten wat je precies wilt en dit ook duidelijk te maken aan je mogelijke leverancier.

Weet dus dat een inspectie certificaat op zich geen wettelijk kader heeft. Het is niet gedefinieerd, mensen en bedrijven die het doen hoeven niet deskundig / gediplomeerd te zijn, het Bouwbesluit niet te kennen. Er zit daarom erg veel kaf tussen het koren. Let wel:

Het is vaak heel goed om inspecties (te laten) uitvoeren. Zorg er dan wel voor dat jij je doel goed voor ogen hebt zoals:

  • Een beeld krijgen van de bouwkundige-, en/of installatie-, en/of organisatie van de brandveiligheid van je gebouw, of
  • Een volledig beeld krijgen van de bouwkundige-, en/of installatie-, en/of organisatie van de brandveiligheid van je gebouw zodat je dit kunt gebruiken om offertes aan te vragen voor noodzakelijk herstel, of
  • Een volledig beeld krijgen van de bouwkundige-, en/of installatie-, en/of organisatie van de brandveiligheid van je gebouw zodat je dit kunt gebruiken om vast te stellen hoe je al of niet risicogericht wilt voldoen aan de wettelijke eisen en daarover al of niet in gesprek kunt met het bevoegd gezag (gemeente) die zich vaak laat adviseren door de lokale brandweer of iemand van de veiligheidsregio.
  • Etc.

Witlox Brandveiligheid heeft vele tevreden klanten die we mede door vakkundige inspecties hebben geholpen met hun brandveiligheidsbeleid, -organisatie, – voorzieningen, -verplichtingen. Al onze mensen hebben minimaal het Brandpreventiedeskundige-1 diploma (BPD-1).

Wilt u meer weten over brandveiligheidsinspecties en brandscans voor uw gebouw? Neem even contact met ons op!
Telefoon: +31(0)85 877 11 98