Zéker in brandveiligheid

Witlox is een onafhankelijk allround adviesbureau met als expertise brandveiligheid. Onderbouwde échte kennis van brandpreventie en meer dan dertig jaar ervaring. “Brandveiligheid is een vak!” Daarom hebben wij experts op het hoogste niveau voor brandpreventie advies, gebouwinspecties, projectbegeleiding, vonkendetectie en veel meer. Ons netwerk van deskundigen is heel groot. Daardoor kunnen we iedere vraag op het gebied van brandveiligheid aan. Wij kunnen groot opereren met ‘platte lijnen’ en een hele grote persoonlijke betrokkenheid.
Wat kunnen wij voor je doen?

Neem contact op>

INSPECTEREN

ADVISEREN

PROJECTBEGELEIDING

Joric Witlox brandveiligheid expert

Kennisbank

brandveiligheid

Kennisbank voor brandveiligheid en brandpreventie. Zoek op alfabetische volgorde uw onderwerp op. De kennisbank brandveiligheid wordt steeds verder aangevuld.

In de Media

Witlox

Bekijk al onze publicaties over ons bedrijf.

Recent Nieuws

Veel dank voor jullie inzet en informatie, wordt zeer gewaardeerd! En we zijn nu bezig met daadwerkelijke offertes, waarbij jullie rapport (brandveiligheidsinventarisatie parkeergarage en oplaadpuntenadvies) eigenlijk altijd als grondig en zeer gedegen gezien wordt! Wat ook weer goed helpt in de discussies met de verschillende partijen.

VvE Hof van Ravenne – Utrecht

VvE Hof van Ravenne

Voor de parkeergarage Smalle Haven/NPD waren we op zoek naar een partner die ons kon adviseren op het gebied van oplaadpunten voor elektrische auto’s en brandveiligheid. Geruime tijd waren we al aan het soebatten over dit thema en we kwamen maar niet verder, voornamelijk door de verschillende stakeholders en hun belangen, maar ook zorgen. Op basis van goede referenties zijn we in contact gekomen met Joric Witlox van Witlox Brandveiligheid. Na een gedegen inventarisatie (van de knelpunten), het op één lijn brengen van alle stakeholders en een gedegen advies met daaraan gekoppeld een presentatie, gaan de oplaadpunten er komen. De proactieve inzet van Joric in combinatie met zijn doortastendheid, heeft ervoor gezorgd dat dit project van de grond is gekomen! Namens de VvE parkeergarage Smalle Haven/NPD willen wij Joric bedanken voor zijn inzet en prettige samenwerking. Voor eventuele toekomstige vraagstukken, gaan wij hem zeker benaderen!

Aldwin Sanders

Bestuur VvE parkeergarage Smalle Haven/NPD

Aldwin Sanders, Bestuur VvE parkeergarage Smalle Haven/NPD

Als bestuurder van een VVE heb ik Witlox leren kennen als een zeer professioneel bedrijf. Het onderwerp en de regelgeving op het gebied van brandveiligheid kan nogal complex zijn en er was veel discussie binnen onze VVE adhv diverse expertises op dat gebied. Uiteindelijk bleek de expertise van Witlox 100% correct en ik kan hun services dan ook zeer aanbevelen.

Cees de Mol, Bestuurder VvE

“N.a.v. een inspectie, rapport, op gebied van brandveiligheid van Veiligheids Regio Rotterdam een brief gekregen dat ons complex van 253 woningen niet voldeed aan de gestelde eisen. Onze VvE had hierbij vele vragen en kanttekeningen gezet.  We hebben Witlox verzocht het rapport te bestuderen en ons van advies te dienen. Deze adviezen  waren voor ons zéér waardevol!”

Arie Pronk

Arie Pronk, VvE Spijkenisse

“Tijdens de eerste kennismaking kregen wij direct het gevoel bij de juiste persoon te zijn aangeland. De heer Witlox beschikt over een uitstekende kennis van zaken waardoor onderbouwingen van onze kant erg konden worden aangescherpt. Binnen korte tijd had de heer Witlox een goede dossierkennis opgebouwd, wat heeft bijgedragen tot een snelle oplossing. De brandweer heeft bij locatiebezoek waarbij de heer Witlox ook aanwezig was, mede namens de gemeente aangegeven dat na een kleine aanpassing voldoende aannemelijk is dat de oplossing gelijkwaardig is aan WBDBO van 60 minuten. Wij danken voor de inzet en de prettige communicatie. Mochten we in de toekomst met dergelijke vraagstukken worden geconfronteerd, zullen we zeker contact opnemen”.

Henrico Florissen, Eierhandel van Zetten

Bij de renovatie van ons hotel onstond een situatie die voor de brandweer niet acceptabel was. De situatie leek onoplosbaar. Tijdens een gesprek met de adviserende brandweerfunctionaris en Witlox is het,  door de deskundigheid en het vermogen een sfeer te creëren waarbij alle partijen bereid waren een oplossing te vinden, te danken dat het probleem met aller instemming werd opgelost. Dit zou zonder Witlox niet gelukt zijn. Klaas Stoter

Klaas Stoter, Amistad Hotel - Amsterdam

“Sterk bedrijf dat ècht een PLUS biedt bovenop de heldere dienstverlening. Dikke prima!” 

Tim Appels, Tilburg