Wet milieubeheer

Is er in je bedrijf sprake van opslag van gevaarlijke stoffen dan heb je te maken met (milieu)regels. Hoe weet je aan welke regels moet voldoen? In het zogenaamde ‘Activiteitenbesluit’ staan milieuregels, vooral voor bedrijven. Alle bedrijven in Nederland vallen onder het Activiteitenbesluit, behalve als ze geen ‘inrichting’ zijn. Niet elk bedrijf is een inrichting. Veel winkels bijvoorbeeld niet. Volgens de Wet Milieubeheer (WM) is iets een inrichting als het alle volgende eigenschappen heeft:

  • Het is een bedrijf of iets wat de omvang van een bedrijf heeft;
  • De activiteit is op één plek, niet op meerdere;
  • De activiteit duurt ten minste zes maanden of keert regelmatig terug op dezelfde plek;
  • De activiteit staat in bijlage I van het Besluit Omgevingsrecht (Bor)

Wil je weten of je voor je bedrijf een melding moet doen voor het Activiteitenbesluit, check dit dan met de Activiteitenbesluit Internet Model (AIM).