WKPB: Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen.

Publiekrechtelijke beperkingen zijn door de overheid opgelegde regels die bepalen wat wel of niet met een stuk grond of gebouw mag. Het gaat om bijvoorbeeld eisen die in het kader van de Woningwet worden gesteld. Zoals middelen om bepaalde voorzieningen voor een pand af te kunnen dwingen.

Een zogenaamde ‘last onder bestuursdwang‘ valt hier onder.

Gemeentelijke beperkingen worden ingeschreven in de Landelijke Voorziening Wkpb. Het Kadaster beheert dit en zorgt voor de informatieverstrekking. In het kader van brandveiligheid betekent dit dat derden die informatie van het Kadaster opvragen van jouw pand kunnen zien of  je een ‘aanschrijving’ van de gemeente hebt gehad.

Crisismanagement brandveiligheid

Witlox Brandveiligheid heeft veel ervaring in dossiers met betrekking tot aanschrijvingen van de gemeente en hoe deze zo snel mogelijk en op de juiste manier kunnen worden herroepen. Afhankelijk van de ernst van de aanschrijving is crisismanagement en / of damage control noodzakelijk. Een goede communicatie met alle betrokkenen eveneens. Wij zijn met onze degelijke kennis in staat snel overzicht te krijgen in de situatie en kunnen snel schakelen. Wij nemen u gedeeltelijk of volledig de last uit handenDankzij onze goede naam en contacten bij alle 25 veiligheidsregio’s (brandweer) van Nederland hebben we snelle entrees en goodwill.

Zie ook: https://zakelijk.kadaster.nl/wkpb