Een brandwerende afdichting is een afdichting in een brandscheidende wand of plafond (vloer). Brandwerende afdichtingen hebben altijd een brandwerende functie WBDBO die wordt uitgedrukt in minuten. Ze moeten altijd een EI scheidende functie hebben, waarbij E staat voor vlamdichtheid en I voor thermische weerstand (isolatie). Er zijn gelukkig heel veel goede producenten (kijk naar de leden van BBN) maar helaas zijn er ook veel installatiebedrijven die niet goed weten hoe ze goede brandwerende doorvoeringen moeten maken. Witlox Brandveiligheid kan hier tijdens de werkzaamheden en bij opleveringen goed diensten verrichten. Vaak is het aankondigen van onze komst al een verbetering van de uitgevoerde werkzaamheden(!). Wij helpen opdrachtgevers en gebouweigenaren met het aanvragen van offertes en begeleiding van uitvoerende werken. Op die manier bewaakt u kwaliteit, onnodige kosten en uw budget.

Inmiddels bestaat er ook een certificering van bouwkundige brandveiligheid. Meer daarover kunt u lezen op: www.meb-register.nl