Brief van bevoegd gezag over brandveiligheid:

Wanneer het bevoegd gezag (de gemeente, vaak bijgestaan door de veiligheidsregio / brandweer) na bijvoorbeeld een controle aanleiding heeft te veronderstellen dat de brandveiligheid in je gebouw niet op orde is kan ze je een brief sturen waarin ze haar bevindingen noemt. Zo’n brief, een aanschrijving, bestaat in verschillende gradaties van ernst. Het kan gaan om een melding van gebreken, maar ook een formele ‘last onder bestuursdwang‘. In beide gevallen staat er precies waarom er iets van je verwacht wordt maar er kan direct een enorme druk en overlast ontstaan tot het risico van sluiten van je gebouw toe.

Witlox Brandveiligheid heeft veel, heel veel ervaring met het snel en structureel oplossen van dit soort problemen en functioneert vaak als eerstelijns crisismanagement. Je kunt ons voor dit soort zaken 24/7 bereiken en we staan ook 24/7 voor je klaar.

Welgemeende tip tot wij het voor je gaan regelen; blijf rustig en fatsoenlijk. Raak niet in paniek en ga geen ad-hoc acties bedenken. Zodra wij er zijn zullen we als filter tussen jou en het bevoegd gezag kunnen optreden. Wij spreken hun taal en je zult zien dat dit de oplossing altijd versnelt, verbetert en de te nemen voorzieningen (kosten) proportioneel houdt.