Woonwagen

Bouwbesluit: Woonfunctie op een perceel bestemd voor het plaatsen van [...]

Woonwagen2018-08-09T11:22:15+00:00

Woongebouw

Bouwbesluit: Gebouw of gedeelte daarvan met uitsluitend woonfuncties of nevenfuncties [...]

Woongebouw2018-08-09T11:26:01+00:00

Woonfunctie voor de zorg

Bouwbesluit: Woonfunctie waarbij aan bewoners professionele zorg wordt verleend met [...]

Woonfunctie voor de zorg2018-08-09T11:12:45+00:00

Wooneenheid

Voor de toepassing van de bij of krachtens het bouwbesluit [...]

Wooneenheid2018-08-08T16:58:23+00:00

Woonfunctie

Voor de toepassing van de bij of krachtens het (bouw)besluit [...]

Woonfunctie2018-08-07T14:45:10+00:00

Winkelfunctie

Voor de toepassing van de bij of krachtens het (bouw)besluit [...]

Winkelfunctie2018-08-07T14:42:06+00:00

Wet

Het bouwbesluit is onderdeel van de Woningwet

Wet2018-08-07T13:54:06+00:00

Wegtunnelbuis

Gedeelte van een wegtunnel voor een rijbaan

Wegtunnelbuis2018-08-07T13:50:23+00:00