Voor de toepassing van de bij of krachtens het bouwbesluit gegeven voorschriften wordt hieronder verstaan: Niet-gemeenschappelijk deel van een woonfunctie waarin zich vijf of meer wooneenheden bevinden