Bouwbesluit: Woonfunctie waarbij aan bewoners professionele zorg wordt verleend met een vanuit het zorgaanbod georganiseerde koppeling tussen wonen en zorg in een daarvoor bestemde en uitgeruste woonfunctie. Brandveiligheid gaat wat ons betreft altijd verder dan het bouwbesluit. Een belangrijk doel van de eisen uit het Bouwbesluit 2012 is dat de aanwezige personen bij brand een gebouw
op tijd kunnen vluchteen. In een zorg gebouw spelen veel onderwerpen mee. Sommige bewoners zijn niet zelfredzaam en dan zijn extra maatregelen en maatwerk nodig. Het is pas brandveilig als alle aspecten van de brandveiligheid op elkaar zijn afgestemd.
Hoe groter de samenhang tussen de voorzorgsmaatregelen, hoe kleiner het risico op brandgevaarlijke situaties.