De wet zegt het volgende over de woonfunctie voor studenten; “Voor de toepassing van de bij of krachtens het bouwbesluit gegeven voorschriften wordt hieronder verstaan: woonfunctie voor bewoners die zijn ingeschreven aan een instelling als bedoeld in artikel 1.1.1. onderdeel b, van de Wet educatie en beroepsonderwijs of aan een universiteit of hogeschool als bedoeld in artikel 1.2., onderdelen a en b, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.” Oftewel woonfunctie; studenten.

De brandweer zegt het volgende over studentenhuizen:

Brandveiligheid van een studentenhuis bestaat eigenlijk uit twee verantwoordelijken: de verhuurder en de studenten in de woning. De verhuurder moet zorgen dat de woning ‘kaal’ brandveilig is. Dit betekent:

  • rookmelders in de gezamenlijke ruimtes, in elke wooneenheid en in de gangen en het trappenhuis moeten hangen
  • (gecontroleerde) blusmaterialen aanwezig op elke verdieping en in gezamenlijke ruimtes
  • deuren in de vluchtroute moeten makkelijk en snel te openen zijn. Gebruik maken van losse sleutels kan, maar deze zijn in panieksituaties vaak zoek. Sloten met een vaste draaiknop of panieksluiting hebben de voorkeur.

Meer weten over studentenhuizen en brandveiligheid? Wij voeren inspecties uit voor gebouweigenaren.