NEN 2654

NEN 2654: Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties Een brandmeldinstallatie [...]

NEN 26542018-08-22T20:03:40+00:00

V

Door de Hoofdcommissie voor de Normalisatie uitgegeven leidraad

V2018-08-06T13:47:01+00:00

Rechtens verkregen niveau

Niveau dat het gevolg is van de toepassing op enig moment van de relevante op dat moment van toepassing zijnde technische voorschriften en dat niet lager ligt dan het niveau van de desbetreffende voorschriften voor een bestaand bouwwerk en niet hoger dan het niveau van de desbetreffende voorschriften voor een te bouwen bouwwerk

Rechtens verkregen niveau2018-10-15T19:10:42+00:00

NVN

Door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut uitgegeven voornorm

NVN2018-08-03T14:42:25+00:00