NEN 2654: Beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties
Een brandmeldinstallatie kan alleen effectief blijven functioneren wanneer het beheer, de controle en het onderhoud van de installatie op de juiste wijze plaatsvindt. NEN 2654 geeft de nodige aanwijzingen en eisen die in dit verband moeten worden aangehouden.

  • NEN 2654-1: Brandmeldinstallaties
  • NEN 2654-2: Ontruimingsalarminstallaties
  • NEN 2654-3: Rookbeheersingssystemen

Het Bouwbesluit, artikel 6.20 lid 7 en 8 (brandmeldinstallatie) en artikel 6.23 lid 3 en 5 (ontruimingsinstallatie en ontruimingsplan) schrijven voor dat onderhoud van deze installaties conform deze norm verplicht is.