NEN-EN 12779; Veiligheidseisen houtverwerkende industrie

De NEN-EN 12779, volledig ‘Veiligheid van houtbewerkingsmachines – Vast opgestelde installaties met afzuigsystemen voor zaagsel en spaander – Veiligheidseisen’ is een geharmoniseerde Europese norm die dus ook in België en Nederland geldig is.

Hoofdstuk 5.4 van deze norm betreft ‘beveiliging tegen brand en explosie’, waarbij:

  1. Gevaren van brand en explosie
  2. Brandbeveiliging en –preventie
  3. Explosie

Gevaren van brand en explosie:

Dit hoofdstuk heeft het over zaken om te voorkomen dat er opeenstapeling van stof plaatsvindt in de leidingen door goed ontwerp, voldoende luchtsnelheid en verbindingen met inspectieluiken, kleppen et cetera.

Brandbeveiliging en –preventie:

Dit hoofdstuk geeft maatregelen die genomen moeten worden in filters, de aanzuigleidingen daarvan, de recirculatie en transportsystemen om verspreiding van brand en rook te voorkomen. Denk daarbij aan het niet passeren van brandscheidingen of er anders conform EN 1366-7 brandkleppen plaatsen en/of volledig isoleren conform EN 1377-1.

Tevens geeft dit hoofdstuk aan dat alle filters, silo’s met een volume groter dan 1 m³ een blussysteem moeten hebben dat moet voldoen aan bepaalde eisen.

Explosie:

Dit hoofdstuk omschrijft wat de bronnen kunnen zijn van een explosie, zoals hete oppervlakten, vuur en hete gassen, mechanisch veroorzaakte vonken, elektrische installaties, statische elektriciteit, bliksem en exothermische reacties.

Voor deze voorkomen van een explosie door bovenstaande mogelijke bronnen wordt een vonkenblusinstallatie geëist.

Bel of mail ons voor meer informatie over deze norm of vonkenblusinstallaties.