Praktische uitvoering van NEN 6075 rookwerendheidseisen (Ra Sa R200 S200)

Sinds medio 2021 zijn de rookwerendheidseisen in het Bouwbesluit veranderd, belangrijker geworden. In diverse artikelen, zoals met name ook artikel 2.94a: “Weerstand tegen rookdoorgang: subbrandcompartiment” worden hieraan eisen gesteld waarbij gerefereerd wordt aan de NEN 6075.

Fabrikanten kunnen hun producten laten testen op rookwerendheid. De test zal dan volgens de NEN 1634-2 worden uitgevoerd. Hoe dat moet en wat exact de eisen zijn is niet het doel van deze informatie. Mocht je daarover vragen hebben dan horen we het wel. Het gaat ons nu om de praktische invulling.

De termen (in normaal Nederlands):

  • S staat voor de rookwerendheid van een constructiedeel zoals een deur, een doorvoering
  • R staat ook voor de rookwerendheid maar dan van een hele rookscheiding, dus de wand + een deur + een doorvoering
  • a staat voor ‘ambiant’; de omgevingstemperatuur, de zogenaamde koude rookgassen
  • 200 staat voor 200 oC

Als een product voldoet aan S200 wil dat dus zeggen dat het product voldoet aan de rookwerendheidseisen tot een temperatuur van 200 oC. Als een hele wand voldoet aan R200 wil dat dus zeggen dat de gehele constructie (wand inclusief deuren en doorvoeringen etc) voldoet aan de eisen.

Het Bouwbesluit spreekt over de Ra of R200 eisen van een subbrandcompartiment (wat we vroeger gewoon een rookcompartiment noemden). Om hieraan te voldoen moet je dus voldoende aantoonbare Sa of S200 producten in dat compartiment hebben om de geëiste R te kunnen garanderen.

Hoe beoordeel je nu of een wand voldoet?

Nieuwbouw met bouwvergunning vanaf juli 2021:

Je moet iedere rookscheiding van het subbrandcompartiment afzonderlijk beoordelen, iedere wand, het plafond. Je doet dat als volgt:

  • Iedere scheiding mag ten hoogste 2 keer een S-onderdeel hebben
  • Verder mag er per 5 m2 een S-onderdeel bij geteld worden

Voorbeeld: een wand van 6 meter breed en 2,5 meter hoog (15 m2). Je rekent dan 2 + (15 gedeeld door 5 =) 3 ‘S’en. In een R scheiding van 15 m2 mogen dus ten hoogste 5 ‘S-constructiedelen’ zitten.

Een kabeldoorvoering is 1 keer een ‘S’, een leidingdoorvoering is ook 1 ‘S’, samen twee doorvoeringen is 2 keer een ‘S’. Een deur is nog een ‘S’, samen 4. Toen kwam er nog een ventilatiekanaal bij, nog een extra ‘S’ samen nu 5. Laten we er voor het voorbeeld nu nog een raam inzetten. We tellen er dus nog een ‘S’ bij en komen dan in totaal op 6 keer een ‘S’ terwijl er maar 5 zijn toegestaan in deze ‘R’ wand.

Nu komt de waarde van een testcertificaat. Zouden de deur en het raam voldoen aan de eisen van de NEN 1634-2 dan zouden ze dus rookwerend zijn. In dat geval, als je dus kunt aantonen dat constructiedelen voldoen aan de noodzakelijke S (a of 200) eis dan mag je ze er weer van aftrekken. In het voorbeeld: 6 – 2 is 4. Dit is dan weer lager dan de toegestane grens van 5 en dus toegestaan.

Ben je een ontwerper, adviseur, aannemer, installateur? Succes! Bij wie ligt de verantwoordelijkheid om dit bij de nieuwbouw te bepalen en controleren?

Ben je een handhaver, inspecteur? Succes! Heb je plattegronden met maatvoering bij je en heb je je rekenmachine bij de hand?

Laat ons je ervaringen weten. We zijn zeer geïnteresseerd. info@witlox-brandveiligheid.nl

NEN-6075-Rookverspreiding-Bron-NIFV

Bron NIFV

Bestaande bouw:

Hiervoor geldt de eis niet. Het zou immers niet reëel zijn om alle bestaande gebouwen alsnog te upgraden naar de rookwerendheidseisen van nu.

Brandkleppen:

Vooral de gevolgen voor brandkleppen zijn groot bij de invoering van de NEN 6075. Tot nu toe sloegen ze dicht doordat het smeltloodje in de klep 63 oC werd. Voor de S200 zou dat geen probleem zijn maar voor de Sa zeker wel. Om toch aan de eisen te voldoen moeten brandkleppen daarom  elektronisch worden aangestuurd door bijvoorbeeld een brandmeldinstallatie. Feitelijk is dit de eis die geldt tenzij wordt aangetoond dat het ook op een andere manier kan. Ons is bekend dat er experimenten gedaan worden maar tot nu toe zonder eenduidige resultaten. Mocht je in dit kader meer willen weten over juist de brandkleppen dan kunnen we je het White Paper van BBN daarover aanbevelen.

Toekomst:

Overheid en markt zijn er inmiddels van doordrongen dat de NEN 6075 niet in alle gevallen mogelijk is, wel mogelijk is maar niet zonder exorbitante kosten of (en) op sommige onderdelen (te)  onduidelijk is. De norm wordt momenteel herzien. Het ziet er op dit moment naar uit dat de eisen voor sommige gebruiksfuncties (gebouwen) worden aangepast.