Vluchtroute

Route die begint in een voor personen bestemde ruimte, uitsluitend [...]

Vluchtroute2018-08-07T13:22:39+00:00

Tunnellengte

Lengte van de wegtunnelbuis met de grootste tunnelbuislengte

Tunnellengte2018-08-06T13:35:19+00:00

Tunnelbuislengte

Lengte van het omsloten gedeelte van een tunnelbuis

Tunnelbuislengte2018-08-06T13:36:27+00:00

Trappenhuis

Verkeersruimte waarin een trap ligt

Trappenhuis2018-08-24T14:49:35+00:00

Toegankelijkheidssector

Voor personen met een fysieke functiebeperking zelfstandig bruikbaar en toegankelijk [...]

Toegankelijkheidssector2018-08-06T13:29:42+00:00

Terrein

Bij een bouwwerk behorend onbebouw perceel, of een gedeelte daarvan, [...]

Terrein2018-08-06T13:27:33+00:00

Technische ruimte

Ruimte voor het plaatsen van apparatuur, noodzakelijk voor het functioneren [...]

Technische ruimte2018-08-06T13:26:18+00:00

Technisch bouwsysteem

Gebouwgebonden samenstelling van alle bestanddelen van een installatie waaronder isolatiekenmerken [...]

Technisch bouwsysteem2018-08-03T17:06:14+00:00