Technical Due Diligence (TDD): Technische evaluatie en advies voor aankopers, verkopers en exploitanten van onroerend goed

De markt voor onroerend goed is in beweging. Er worden steeds meer gebouwen opgeleverd en verkocht. Bij deze transacties is er een duidelijke toename te bespeuren van wettelijk verplichte regelingen met betrekking tot aspecten als gezondheid, veiligheid en milieu. In vergelijking met het verleden worden de regelingen steeds strenger. Ook is men zich bewuster van de verantwoordelijkheden van eigenaren en gebruikers van onroerend goed, o.a. als het gaat om (brand)veiligheid. Deze problematiek komt steeds vaker voor bij transacties, waarbij alle voorzieningen moeten voldoen aan de relevante wet- en regelgeving. Zodat de overdracht soepel en probleemloos kan verlopen tegen een marktconforme waardebepaling, met minimale claims achteraf.

De oplossing: Technical Due Diligence

Het doel van een “Technical Due Diligence” is even helder als complex: het faciliteren van onroerend goed transacties, zoals fusies en overnames, door zeker te stellen dat het object in kwestie voldoet aan de relevante regelingen ten aanzien van gezondheid, veiligheid en milieu. Een TDD omvat grondige visuele inspecties en onderzoek van alle mogelijke risico’s in gebouwen en voorzieningen en vormen het vertrekpunt voor een gedegen en praktisch basisadvies. Hierin worden bovendien concrete aandachts- en actiepunten geformuleerd, al of niet met een budget-raming.

Waarom Witlox Brandveiligheid?

De Aanpak van Witlox Brandveiligheid kenmerkt zich door de inzet van speciale teams van geschoolde specialisten die zich richten op specifieke delen van het project. Wij beschikken over een ruime mate van expertise en praktijkervaring. Dit wordt op flexibele manier ingezet en volledig wordt afgestemd op de behoefte. We weten dat TDD’s vaak onder tijdsdruk staan en hebben er daarom voor gezorgd dat we snel op deadlines in kunnen spelen.

Wij zijn specialisten in brandveiligheid. We voeren deze TDD’s uit voor aankopende als voor verkopende partijen en exploitanten maar ook als onderaannemer. Wil je een volledige TDD, dus meer dan ‘alleen brandveiligheid’, dan hebben we strategische samenwerkingen met andere partijen zodat ieder in haar specialisme kan excelleren en we een volledige en echt goede Technische Due Dilligence voor je kunnen doen.