Bij een bouwwerk behorend onbebouw perceel, of een gedeelte daarvan, niet zijnde een erf