Het huidige Bouwbesluit (BB) is in werking getreden in 2012. Zoals het er nu uit ziet zal het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) per 1 januari 2022 in werking treden. Wij hebben voor jou een transponeringstabel van Bouwbesluit 2012 naar Besluit bouwwerken leefomgeving gemaakt met af en toe een toelichting. Download het hieronder. Maar eerst:

Belangrijke aanpassingen uiteindelijke Bbl ten opzichte van vastgestelde Bbl (3 juli 2018), waarschijnlijk nog voor 2022:

  • Wbdbo van een brandcompartiment naar een lift in woongebouw 60 minuten (nieuwbouw, voorhangbesluit toevoeging aan 4.53)
  • Rookdoorgangseisen Ra / R200² conform NEN 6075 bij (beschermde) subbrandcompartimenten (nieuwbouw).
  • Verduidelijking eisen portiektrappenhuis (nieuwbouw).
  • Voorportaal (extra beschermde vluchtroute waaraan geen woningtoegangen grenzen) vereist voor lift in woongebouw (nieuwbouw, voorhangbesluit 4.77a).
  • Vrijloopdranger verplicht bij woningtoegangsdeuren die zelfsluitend moeten zijn³ (voorhangbesluit, toevoeging aan artikel 3.123 en 4.218).
  • Zelfsluitendheid woningtoegangsdeuren geldt ook bij verbouw en functiewijziging.
  • Bij woonfuncties blijft de sturing van de lift bruikbaar bij brand; elektriciteitsvoorziening voor lift moet in een brandwerend afgescheiden ruimte liggen (voorhangbesluit 4.218a).
  • Verplichting per 1 juli 2022 voor rookmelder op iedere bouwlaag (iedere verdieping inclusief de begane grond) in de bestaande bouw.

Dit is een deel van het hele document. Download het volledige document met informatie en onze transponeringstabel van BB naar Bbl: Transponeringstabel Bouwbesluit 2012 (BB) naar Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)

Voor alleen de tabel klik hier:Transponeringstabel van Bouwbesluit (BB) naar Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl)