Brandwerend glas

Brandwerend glas en spiegeldraadglas is een vaak slecht begrepen en [...]

Brandwerend glas2018-08-23T15:31:26+00:00

Sportfunctie

Voor de toepassing van de bij of krachtens het (bouw)besluit [...]

Sportfunctie2018-08-07T14:43:44+00:00

Technische ruimte

Ruimte voor het plaatsen van apparatuur, noodzakelijk voor het functioneren [...]

Technische ruimte2018-08-06T13:26:18+00:00

Systeemrendement

Verhouding tussen de door het technisch bouwsysteem nuttig geleverde energie [...]

Systeemrendement2018-08-03T17:03:42+00:00

Straatpeil

A. Voor een bouwwerk waarvan de hoofdtoegang direct aan de [...]

Straatpeil2018-08-03T16:54:44+00:00

Stookplaats

Opstelplaats voor een verbrandingstoestel dat bestemd is voor open verbranding [...]

Stookplaats2018-08-03T16:32:01+00:00

Milieugevaarlijke stoffen

Gevaarlijke stoffen als bedoeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer

Milieugevaarlijke stoffen2018-08-03T14:24:26+00:00