Brandwerend glas en spiegeldraadglas is een vaak slecht begrepen en geplaatst element. Ook wel begrijpelijk want noch de norm (NEN 6969) noch de informatie is eenduidig en voor leken begrijpelijk. Witlox Brandveiligheid doet hier een poging voor je:

Om te beginnen: Glas moet afhankelijk van de plaats waar het geplaatst wordt, EI of EW zijn. EI staat voor glas met thermische isolatie, EW staat voor glas met ‘slechts’ stralingseisen. Als vuistregel geldt dat brandwerend glas in een deur altijd EW is, evenals de zijlichten tot 1,5 meter. Wanneer een glas zich in een brandwerende wand bevind en (of) op meer dan 1,5 meter van een deur dan is het altijd EI glas.

Ten tweede: Brandwerend glas is er in twee varianten, 1- of 2 zijdig brandwerend. Je  moet je dit goed realiseren voordat je het koopt of (laat) plaats(t)en. Als vuistregel geldt dat brandwerend glas in scheidingen van brandcompartimenten geplaatst wordt 2-zijdig moet zijn en in subbrandcompartimenten 1-zijdig. Is het dit laatste, dus 1-zijdig, zorg er dan voor dat de brandzijde altijd vanuit het subbrandcompartiment gerealiseerd wordt, dus niet andersom. In dit geval moet de gravure (sticker) vanuit het subbrandcompartiment leesbaar zijn (niet in spiegelbeeld).

Ten derde: Spiegeldraadglas. Een verhaal apart. Mag het nu wel of niet? Het volgende deel hebben we uit de uitgave Essentiële Bouwkundige Controlepunten van BBN gekopieerd (schuingedrukte tekst) maar niet voor je te zeggen hoe je spiegeldraadglas herkent. Spiegeldraadglas is vlak en totaal transparant. Heb je dus ‘gebobbeld’, niet helemaal transparant glas, dan heb je dus geen spiegeldraadglas en mag je dit nooit gebruiken in brand- en rookscheidingen.

In bestaande bouw, beoordeeld volgens NEN 6069:1991 (vergunning voor maart 2007)
• 30 minuten rookwerend, oneindig toepasbaar, mits testafmeting niet wordt overschreden
• 30 minuten brandwerend, afmeting conform testrapport, maximale oppervlak 1,7 m2.
In een scheiding van 2,5 x 2,5 m. EW, geen EI.
• 60 minuten brandwerend, afmeting conform testrapport, maximaal oppervlak 0,88 m2.
In een scheiding van 2,5 x 2,5 m. EW, geen EI.

In nieuwbouw, beoordeeld volgens NEN 6069:2005 of 2011 (vergunning na maart 2007)
• 30 minuten rookwerend, oneindig toepasbaar, mits testafmeting niet wordt overschreden. Conform criterium E20, niet voor Sm(200).
• 30 minuten brandwerend, mag als maximaal oppervlak 2,16 m2 in een stalen profielsysteem of 2.43m2 in een houten profielsysteem worden toegepast. Glasafmeting en totaal glasoppervlak conform testrapport. EW, geen EI.
• 60 minuten brandwerend, geen NEN-EN 1364-1 testrapport voorhanden dus niet toepasbaar. EW, geen EI.

• Opschuimende band gebruiken.
• Vrije ruimte rondom het glas: conform testrapport.
• Onbrandbare steunblokjes gebruiken.
• Naast brandveiligheid gelden er ook andere zaken zoals letselveiligheid en doorvalveiligheid. Controleer of de toegepaste producten voldoen aan de gestelde eisen zoals in de NEN 3569 / NEN 2608 staan omschreven. Spiegeldraadglas in niet doorvalveilig en voldoet aan letselveiligheidsklasse 3(B)3 (mag niet worden toegepast in vluchtroutes).

Heb je nog vragen? Bel ons, we willen je helpen! Heb je écht iets gehad aan deze info of heb je aanvullende info? Laat het ons weten!

Brandwerend glas, mits goed ingekocht en geplaatst werkt! Zie deze kantoorwand waar je de ordners tegen de opgeschuimde brandwerende beglazing aan ziet staan terwijl er aan de andere kant (magazijn) brand heeft gewoed.