Joric Witlox brandveiligheid expert

Wij begeleiden projecten

Outsourcen van brandveiligheid?

Wij nemen het van u over! Witlox Brandveiligheid kan;

 • intern en extern aanspraakpunt zijn voor bouwkundige, installatietechnische en organisatorische brandveiligheid,
 • vergunningen beheren,
 • contacten met brandweer en bevoegd gezag onderhouden,
 • communicatielijnen uitzetten, zowel in de dagelijkse operatie als ter voorbereiding bij incidenten,
 • herstel (onderhoud) van brandveiligheidsvoorzieningen organiseren, -inkopen en –begeleiden,
 • projecten begeleiden, -aanbesteden, -inkopen, -managen, -controleren,
 • de organisatie brandveiligheidsbewust maken en houden,
 • interne volledig afstemmen / coördineren door de hele organisatie,
 • de ontruimingsorganisatie trainen en scherp houden,
 • onderhoud(scontracten) beheren,
 • et cetera, zegt u het maar.

Alles wordt door ons namens en voor uw organisatie verzorgd. Dwars door alle geledingen van uw organisatie, structureel, op een professionele manier. Brandveiligheid hoeft geen zorg meer voor u te zijn.

Wij zijn jouw facility manager brandveiligheid

De voordelen van een brandveiligheidsmanager:

 • Je kunt je eigen mensen blijven inzetten op de kwaliteiten waar ze goed in zijn. Ze kunnen die activiteiten dus voor de volle 100% blijven doen.
 • Je hebt altijd ervaren en deskundige brandveiligheidsmanager die met brandveiligheidsmanagement bezig is en de laatste ontwikkelingen kent.
 • Je maakt gebruik van alle ervaringen die de brandveiligheidsmanager en Witlox Brandveiligheid heeft opgedaan bij andere organisaties. Wat je probleem ook is, we hebben het al wel eens meegemaakt en ten goede gekeerd.
 • Je hebt continuïteit. Je doet immers zaken met Witlox Brandveiligheid. Mocht om welke reden dan ook jouw contactpersoon wegvallen zorgt Witlox Brandveiligheid direct voor een vervanger die al van de hoed en de rand weet over jouw dossier.
 • Je contactpersoon kan een beroep doen op het specialistenteam van Witlox Brandveiligheid. Niemand kan alles weten maar samen weten we het wel.
 • Je haalt het optimale uit je eigen mensen en organisatie. Het doel van Witlox Brandveiligheid is immers om samen mét jou brandveiligheid op te pakken. Het eventueel opzetten van een brandveiligheidsteam bestaande uit uw mensen en de brandveiligheidsmanager is daar een onderdeel van.
 • Met de brandveiligheidsmanager heb je een regisseur in huis die er als een spin in het web voor zorgt dat alle lijntjes professioneel aandacht krijgen waardoor het web sterk is; een vangnet voor preventie en beheersing van brandveiligheid.