Met name voor installateurs luchtbehandeling (en adviseurs en gebouweigenaren).
In het staatsblad 2021, 211 d.d. 14 april 2021 is vastgesteld dat per 1 juli de nieuwe rookwerendheidseisen gelden:
Citaat uit stb 2021, 211:

“Artikel II, met uitzondering van de onderdelen R en T, onder 1, van het Besluit van 2 maart 2021, houdende aanpassing van het Bouwbesluit 2012 en het Besluit bouwwerken leefomgeving in verband met het regelen van de veiligheidsco√∂rdinator directe omgeving en enkele andere wijzigingen (Stb. 2021, 147) treedt in werking met ingang van 1 juli 2021.”

Einde citaat

Het betreft het in werking treden van nieuwe rookwerendheidseisen. In onze praktijk hebben we geconstateerd dat deze wijziging in het Bouwbesluit 2012 NIET bekend zijn terwijl het grote gevolgen heeft, met name voor brandkleppen. Alle nieuwbouw, waarvan de bouwvergunning afgegeven wordt (is) vanaf 1 juli 2021, moet aan de nieuwe eisen voldoen. Het grootste gevolg is dat de traditionele brandkleppen en vlinderkleppen met smeltloodje niet meer toegestaan zijn. Je zult voortaan alle brandkleppen en vlinderkleppen moeten aansturen via een rookmelder als bedoeld in NEN 2555 of een rookmelder in een brandmeldinstallatie als bedoeld in NEN 2535, met de rookmelder geplaatst in de ruimte of in het betreffende luchtkanaal.