Persbericht:  Sint-Oedenrode 20-05-2018

Tijdens de Algemene Leden Vergadering (ALV) van Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) op donderdag 17 mei is Joric Witlox unaniem voor de 3e keer gekozen als voorzitter. De vereniging Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) is dé deskundige op het gebied van bouwkundige brandpreventie, ook wel ‘passieve brandveiligheid‘ genoemd. De vereniging beoogt een hogere mate van brandveiligheid van gebouwen door het toepassen van brandveilige bouwmaterialen die de (minimalistische) criteria van de regelgeving kwalitatief overstijgen. Brandveiligheid is immers een maatschappelijk belang. Risico‘s voor personen, bezit, cultureel erfgoed en milieu dienen zoveel mogelijk voorkomen en beperkt te worden. De vereniging staat voor expertise op het gebied van (passieve) brandveiligheid en wil deze kennis delen. De vereniging bestaat uit vooraanstaande leveranciers en producenten van brandveilige bouwmaterialen en constructies zoals; Colt, Kingspan, Rockwool, Brakel Atmos, Promat en vele anderen. Door de diversiteit van de leden en de expertise, is BBN gesprekspartner voor alle disciplines binnen de bouwkolom; van architect tot aannemer, van opdrachtgever tot controlerende instantie.

Brandveiligheid meer dan voldoen aan de besluiten

Witlox geeft aan dat hij er in de nieuwe termijn van 3 jaar er voor wil zorgen dat brandveiligheid meer is dan voldoen aan de besluiten van het Bouwbesluit 2012. “De markt moet zich meer gaan afvragen of men er alleen voor wil zorgen dat bewoners, medewerkers, bezoekers en hulpdiensten een gebouw bij brand veilig moeten kunnen verlaten”. BBN wil duidelijk maken dat andere zaken als bijvoorbeeld bedrijfscontinuïteit, risicobeheersing of beperking van milieuschade óók een belangrijke rol moeten spelen. Gebouweigenaren denken vaak helaas ten onrechte dat voldoen aan wetgeving ook betekent dat deze zaken geregeld zijn.

Laatste termijn

In dezelfde ALV gaf Witlox ook aan dat dit zijn laatste termijn zal worden als voorzitter van BBN. Gezien de nieuwe dynamiek, mede vanwege zijn gewijzigde rol buiten BBN denkt hij BBN “nog een periode te kunnen dienen en inspireren. Het is daarna goed dat er een nieuwe voorzitter komt”. BBN heeft hiertoe een nieuwe functie geïntroduceerd; die van vice-voorzitter. Deze is eveneens in de ALV gekozen. Bart de Vries (Etex) zal de komende 3 jaar nu als lid van het dagelijks bestuur wennen aan zijn waarschijnlijke voorzittersrol over drie jaar.

European Association for Passive Fire Prevention

Naast zijn rol als voorzitter van BBN is Joric Witlox President van de het Europese EAPFP (European Association for Passive Fire Prevention) en directeur van onafhankelijk adviesbureau Witlox Brandveiligheid. Witlox is al meer dan vijfentwintig jaar toonaangevend actief op het gebied van brandpreventie.

Meer weten?