Wij komen vaak in contact met mensen van de technische- of facilitaire dienst, minder vaak met hun managers en nog minder bij bestuurders of directie. Brandbeveiliging wordt vaak als een operationele activiteit beschouwd en weggezet onder; “regel het”.

Veiligheid moet in onze optiek weg van ad hoc beslissingen omdat die bijna nooit tot echte verbetering leiden. Wij willen daarom altijd graag ook de directie of bestuurder spreken om met hen structurele, echt nuttige brandveiligheid te bespreken. Alleen dan zal de veiligheid ook werkelijk toenemen.  Onlangs hadden we een gesprek met een bestuurder van een zorginstelling. Samen met de  contactpersoon hebben we een plan van aanpak voorbereid ter bespreking. Vaak is het lastig duwen en trekken om een strategie te ontwikkelen die doelgericht is (veilig vluchten) en realiseerbaar.  Maar deze keer was dat niet het geval. De bestuurder in kwestie was zich zeer bewust van de situatie en in een constructief gesprek zijn we gekomen tot een conclusie waar Witlox Brandveiligheid zich graag hard voor maakt en heel trots op is. Onze complimenten aan deze bestuurder en zijn organisatie. Hoe goed dat er steeds meer brandveiligheidsbewustzijn is en hierover constructief in plaats van defensief gesproken wordt.