Gebruiksgebied of een gedeelte daarvan voor het verblijven van personen