Gebied als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de verordening bouwproducten