Door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut uitgegeven norm

We hebben voor jou hieronder een overzicht gemaakt van de meeste voor brandveiligheid gehanteerde normen. Als er ‘EN’ achter staat wil dat zeggen dat het een door Europa geharmoniseerde standaard (norm) is. Voor alle landen dus op dezelfde wijze wordt getest maar je moet niet denken dat overal dezelfde eisen gelden. Denk bijvoorbeeld aan de stralingseis voor deuren die in Nederland geldt (deuren moet in Nederland bijvoorbeeld een brandweerstand van EW30 hebben), deze geldt ook in België maar daar willen ze ook dat alle deuren aan het isolatiecriterium voldoen (EI30) hetgeen voor Nederland weer niet het geval is.

BOUWKUNDIG

Brandwerendheid niet dragende constructies:
NEN-EN 1364-1 Scheidingswanden
NEN-EN 1364-2 Plafonds
NEN-EN 1364-3 Vliesgevels volledige opstelling
NEN-EN 1364-4 Gedeeltelijke opstelling

Brandwerendheid dragende constructies:
NEN-EN 1365-1 Brandwerende muren
NEN-EN 1365-2 Vloeren en daken
NEN-EN 1365-3 Liggers
NEN-EN 1365-4 Kolommen
NEN-EN 1365-5 Balkons en loopbruggen
NEN-EN 1365-6 Trappen

Service installaties:
NEN-EN 1366-1 Ventilatiekanalen
NEN-EN 1366-2 Brandkleppen
NEN-EN 1366-3 Doorvoeren
– doorvoering kabels
– doorvoering kabelgoten & -ladders
– doorvoering leidingen van metaal
– doorvoering leidingen van kunststof
NEN-EN 1366-4 Dilatatievoegen
NEN-EN 1366-5 Servicekanalen en -schachten
NEN-EN 1366-6 Verhoogde vloeren
NEN-EN 1366-7 Afsluitingen voor transportbanden
NEN-EN 1366-8 Rookafvoerkanalen
NEN-EN 1366-11 Kabels (functiebehoud)

Eigenschappen onderdelen gebouwen:
NEN-EN 6061 Ontstaan van brand bij stookplaatsen
NEN-EN 6062 Brandveiligheid van rookafvoersystemen
NEN-EN 6063 Brandgevaarlijk zijn van daken
NEN-EN 6068 WBDBO tussen ruimten
NEN-EN 6069 Brandwerendheid bouwdelen
NEN-EN 6075 Weerstand rookdoorgang
NEN-EN 6088 Vluchtwegaanduiding bepalingsmethode
NEN-EN 6090 Bepaling vuurbelasting
NEN-EN 8062 Beoordelen brandveiligheid rookafvoervoorzieningen
NEN-EN 13501-1:2019 Brandclassificatie van bouwproducten en bouwdelen
NEN-EN 1991-1-2+C3:2019 nl Eurocode 1: Belastingen op constructies
NEN 6089:2011+C1:2012 nl Bepaling opvang- en de doorstroomcapaciteit bouwwerk
NEN 6064:1991/A2:2001 nl Onbrandbaarheid van bouwmaterialen
NEN 2580:2007 nl Oppervlakten en inhouden van gebouwen
NEN-EN 1995-1-2:2005/C2:2009 en – Eurocode 5: Ontwerp en berekening van houtconstructies
NEN-EN 1996-1-2+C1:2011 nl – Eurocode 6: Ontwerp en berekening van constructies van metselwerk
NEN-EN 1992-1-2+C1:2011 nl – Eurocode 2: Ontwerp en berekening van betonconstructies
NEN 8062:2011 nl – Beoordelen brandveiligheid rookgasafvoervoorzieningen bestaande gebouwen
NEN 8700:2011 nl  – Beoordeling constructieve veiligheid bestaand bouwwerk
NEN-EN 1993-1-2+C2:2011 nl – Eurocode 3: Ontwerp en berekening van staalconstructies
NEN 8701:2011 nl – Beoordeling constructieve veiligheid bestaand bouwwerk bij verbouwen
NEN-EN 1994-1-2+C1:2011 nl – Eurocode 4: Ontwerp en berekening van staal-betonconstructies
NEN-EN 1634-1 Branddeuren en luiken
NEN-EN 1634-2 Hang- en sluitwerk
NEN-EN 1634-3 Rookdeuren en -luiken
NEN-EN 1634-5 Balkons en loopbruggen
NEN-EN 1634-6 Trappen

INSTALLATIE

NEN-EN 2535 BMI Brandmeld Installatie (systeem)
NEN-EN 2654-1 BMI (beheer)
NEN-EN 2575 OAI Ontruimingsalarminstallaties (systemen)
NEN-EN 2654-2 OAI Ontruimingsalarminstallaties (beheer)
NEN-EN 45011 OAI Ontruimingsalarminstallaties (installatie)
NEN-EN 2654-3 Rookbeheersingssystemen
NEN-EN 6093 RWA
NPR 6095-1 Rookbeheersing RWA
NPR 6095-2 Rookbeheersing overdruk
NEN-EN 2555 Rookmelders
NPR 2576 Bekabeling
NEN-EN 671 Brandhaspel
NEN-EN 4001 Handbrandblusser
NEN-EN 1594 Droge blusleidingen
NEN-EN-ISO-7010 Pictogrammen (vluchtwegsignalering)
NEN-ISO 30061 Noodverlichting
NEN 2575-3:2012/A2:2018 nl Ontruimingsalarminstallaties (OAI): Luidalarminstallatie type B
NEN 2559:2001/A4:2017 nl Onderhoud draagbare blustoestellen
NEN-EN 81-72:2015 en Veiligheidsregels vervaardiging en installatie van liften – personen- goederen- brandweerliften

ORGANISATIE

NEN-EN 2654-2  OAI Ontruimingsalarminstallaties (beheer)
NEN-EN 45011 AOI (installatie)
NEN-EN 2654-3 Rookbeheersingssystemen
NEN-EN 6093 RWA
NPR 6095-1 Rookbeheersing RWA
NPR 6095-2 Rookbeheersing overdruk
NEN-EN 2555 Rookmelders
NPR 2576 Bekabeling
NEN-EN 671:reeks Brandhaspel
NEN-EN 4001 Handbrandblusser
NEN-EN 1594 Droge blusleidingen
NEN-EN-ISO-7010 Pictogrammen (vluchtwegsignalering)
NEN-ISO 30061 Noodverlichting
NEN-EN 8112 Bedrijfsnoodorganisatie-bedrijfshulpverlening (BHV)
NEN-EN 6059 Nulmeting
NEN-EN 6059 Conditiemeting
NEN 1414-1:2019 Symbolen veiligheidsvoorzieningen op tekeningen en plattegronden
NEN-EN 1838:2013 en Toegepaste verlichtingstechniek Noodverlichting
NEN 1413:2011 nl – Symbolen veiligheidsvoorzieningen bouwkundige tekeningen

Bijdrage aan Brandwerendheid

NEN-EN 13381-1 Horizontale bekledingen en plafonds
NEN-EN 13381-2 Verticale bekledingen
NEN-EN 13381-3 Bescherming van beton
NEN-EN 13381-4 Bescherming van staal
NEN-EN 13381-5 Bescherming van Beton-Staal
NEN-EN 13381-6 Stalen kolommen gevuld met beton
NEN-EN 13381-7 Bescherming van hout
NEN 1775:1991 nl Bijdrage tot brandvoortplanting van vloeren
NEN 1775:1991/A1:1997 nl Bijdrage tot brandvoortplanting van vloeren

Voor aanvullende vragen kun je contact met ons opnemen, we helpen je graag verder.