Een melder groep is een verzameling van melders, die door een brandmeldcentrale als eenheid wordt herkend en ook als eenheid door deze centrale kan worden in- en uitgeschakeld.