Afstand, gemeten lang een denkbeeldige, kortst realiseerbare lijn tussen twee punten, waarover op een afstand van ten minste 0,3 m. van constructieonderdelen kan worden gelopen en waarbij de loopafstan over een trap samenvalt met de klimlijn