Thermografie speelt een belangrijke ondersteunende rol bij het vaststellen van mogelijke risico’s op brand in een elektrische installatie. Inspecteurs kunnen met thermografie beter hun werk doen en bedrijven zo beter behoeden voor brand of uitval van installaties. Thermografie houdt in dat een speciale warmtecamera infraroodstraling meet en dit omzet in een temperatuurwaarde.