Voor de toepassing van de bij of krachtens het (bouw)besluit gegeven voorschriften wordt hieronder verstaan: Gebruiksfunctie voor medisch onderzoek, verpleging, verzorging of behandeling