Specificatie als bedoeld in artikel 2, tiende lid, van de verordening bouwproducten