Norm als bedoeld in artikel 2, elfde lid, van de verordening bouwproducten