Loopafstand waarbij constructieonderdelen die geen onderdeel uitmaken van de bouwconstructie buien beschouwing worden gelaten, waarbij de loopafstand voor zover deze door een gebruikgebied voert met 1,5 wordt vermenigvuldigd.