Gedeelten van een of meer bouwwerken die dezelfde gebruiksbestemming hebben en die tezamen een gebruikseenheid vormen.

Het Bouwbesluit kent 12 verschillende hoofdindelingen, te weten:

 1. Woonfunctie
 2. Bijeenkomstfunctie
 3. Celfunctie
 4. Gezondheidszorgfunctie
 5. Industriefunctie
 6. Kantoorfunctie
 7. Logiesfunctie
 8. Onderwijsfunctie
 9. Sportfunctie
 10. Winkelfunctie
 11. Overige gebruiksfunctie
 12. Bouwwerk geen gebouw zijnde