Erf als bedoeld in bijlage II bij het Besluit Omgevingsrecht