Collectief circulatiesysteem voor het transport van warmte door een circulerend medium voor verwarming of warmtapwater